بعد از 2 ماه تعطيلي
پنج شنبه بازار گناباد آغاز به كار كرد

00013جمعه بازار گناباد كه 2 سال است به عنوان يك مكان خريد و فروش براي مردم مورد استفاده قرار مي گيرد از اين هفته به عنوان پنج شنبه بازار آغاز به كار كرد.

 

صبح گناباد: جمعه بازار گناباد كه 2 سال است به عنوان يك مكان خريد و فروش براي مردم مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين به عنوان يك مكان تفريحي براي مردم مطرح است از اين هفته در روز پنج شنبه (امروز) آغاز به كار كرد.
جمعه بازار گناباد كه در ارديبهشت ماه 1388 و توسط پيمانكار اداره مي شد و بالغ بر 200 نفر بطور مستقيم و غير مستقيم در آن اشتغال داشته و از اين طريق امرار معاش مي كرده اند بعد از 2 ماه تعطيلي ، كارش را در روز پنج شنبه اين هفته آغاز كرد و از اين پس به عنوان پنج شنبه بازار به همشهريان عزيز خدمات رساني خواهد كرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی