اشعاري از معلمي
در ليله القدر بوي وصل يار آيد ....

امشب زمین تعطیل عشقی دلنشین است         چون آسمان با یک سبد گل در زمین است
امشب خداخود را نمایش می دهد خوب               از شوق دیدارش دلی پر ازیقین است

shabeghadr

شبهاي ما ادريك

شبهای قدر آمد بیا قدرش بدانیم                               چون ماه بدر آمد بیا قدرش بدانیم
همچون نگینی در دل ماه خدا است                             رخشنده تر آمد بیا  قدرش بدانیم
دل گرشکست شد ارزشش افزون و افزون                               دل ها به درد آمد بیا قدرش بدانیم
در لیله القدر بوی وصل یار آید                                                  شامی به سر آمد  بیا قدرش بدانیم
آیات نور آمد زمین "فی لیله القدر"                                                      "کل ثمر" آمد بیا ا قدرش بدانیم
شبهای "ما ادریک" فیضی بس بزرگ است      "من الف شهر" آمد بیا قدرش بدانیم
بینی ملائک را تو در این دور و برها                                                     "من کل امر" آمد بیا قدرش بدانیم
شب نیستند شبهای قدر، دنیا سپیده                                                     "مطلع الفجر" آمد بیا قدرش بدانیم
یک آسمان مهمان امشب در زمینند                                                          عرشی به فرش آمد بیا قدرش بدانیم
روح و ملائک، نور شان در خاک گل کاشت                                                               نوری  دگر آمد  بیا قدرش بدانیم
سرشار از رحمت شبی تا صبح باشد         صبحی دگر آمد بیا قدرش بدانیم
محبوب ما پرده نشین و بیقرار بود           از پرده در آمد بیا قدرش بدانیم
کم لیله ای ثبت است در قرآن محفوظ      این شب به ثبت آمد بیا قدرش بدانیم
بر سالکان این شب شب وصل و تجلی است     سالک به وجد آمد بیا قدرش بدانیم
امشب زمین و آسمان در هم تنیدند         سقفی زعرش آمد بیا قدرش بدانیم
بانک مناجات ودعایی دلنشین چون       باچشم ترآمد بیا قدرش بدانیم
امشب ملائک گوش گوشند تا بگیرند                                                             وردی که سرآمد بیا قدرش بدانیم
امشب ملائک چشم چشمند تا ببینند                                                                هر چشم تر آمد بیا قدرش بدانیم
چشمان بالا بین امشب در نظر شد                                                                  دستی به سر آمد بیا قدرش بدانیم
شد آسمانی خاک نشینی آسمانی                                                 زخمی به سر آمد بیا قدرش بدانیم
شمشیر از"فزت برب" شرمسار است                                                      چون دربدر آمد بیا قدرش بدانیم
ماهی که با قرآن رفیق و همنشینیم                                              چون تاج سر آمد بیا قدرش بدانیم
زخم گناهان روح من آزار می داد            مرهم زدر آمد بیا قدرش بدانیم
هم صحبتی مان با خدا دانی چه زیباست    این دم شِکَرآمد بیا قدرش بدانیم
امشب ملائک می کنند یک سرشماری     نامی به درآمد بیا قدرش بدانیم
بس کن تو شعر و رو سوی ذکرو مناجات     فرصت به سرآمد بیا قدرش بدانیم
فیضی بزرگ دارد معلم زانکه شعرش       شبهای قدر آمد بیا قدرش بدانیم

سراينده : معلمي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی