روایتی دیگر از کارکردهای آیین های عاشورایی
عاشورا همچنان زنده می ماند

امسال هم آیین های عزاداری سرور و سالار شهیدان عالم و یاران با وفای آن حضرت با شکوه هر چه تمامتر برگزار شد ، تا جایی که بلاد کفر نیز شاهد برپایی با شکوه این آیین ها بود . اما چرا پس از نوزده قرن ، عاشورا همچنان زنده است ...

aza972


... همه جا سیاهپوش میشود ، کوچه ها و خیابانها ، مساجد و حسینیه ها و تکایا ، علمهای سبز و سرخ و سیاه برافراشته میشوند ، خیمه ها و تکایا در شهرها و روستاها فعال میشوند ،  مردم هم سیاه میپوشند ، از کوچک و بزرگ ، زن و مرد ، پیر و جوان ، دکتر و مهندس ، کاسب و کشاورز و همه و همه سیاه پوشیده اند ، تا آنجا که اگر بخواهی فردی آشنا را در بین جمعیت پیدا کنی ، کاری است بسیار دشوار ، باید حتما چهره اش را از نزدیک ببینی تا مطمئن شوی که هم اوست !!چون همه یکسان سیاه پوشیده اند . اما چرا ؟
سیاهپوشی نماد عزاداری است ، عزاداری در سوگ عزیز یا عزیزانی که از دست میروند ، اما سیاهپوشی در ایام محرم معنای دیگری نیز دارد . سیاهپوشی هرچند نماد سوگ شیعه در غم از دست دادن ابرمردی صالح و مصلح است ، نماد اتحاد و نشان یکرنگی شیعه و تداوم خط سرخ شهادت نیز هست .
شیعیان میخواهند به دنیا این پیام را بدهند که علیرغم همه حربه هایی که یزیدیان در طول تاریخ بکار برده اند و هنوز هم به لطائف الحیل با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد ، اما خط سرخ ظلم ستیزی امام حسین ( ع ) همچنان زنده است ، عاشورا همچنان زنده است ، اسلام که قوامش حاصل خون امام حسین ( ع ) و شهدای کربلاست ، همچنان زنده و پا برجاست ، و این همان چیزی است که جهان کفر بشدت از آن میترسد و باید هم بترسد .
سیاهپوشی و عزاداری فقط نماد مویه و اندوه نیست ، بلکه نشان وحدت و یکپارچگی و آمادگی جهان تشیع برای تداوم خط سرخ کربلاست ، هرچند که قرنها بگذرد .
...روی پیراهن مشکی کودکی خردسال( حدودا 3 ساله )  نوشته شده بود : من آماده ام !!! پس حرمله کجاست ؟!!!!!
این به چه معناست ؟ لابد میگویند آن کودک که خود این شعار را ننوشته است !! من هم معتقدم آری ! او خود ننوشته است ، حتما پدر یا مادرش یا هرد نوشته اند ، آیا قادر به تحلیل و تفسیر همین رفتار هستید ؟ آیا جهان کفر میفهمد منظور والدین او چیست ؟
آهای !!! با شما هستم !! آری با شما !! شمایی که قرارگاهتان دیسکو و کازینو ها ی غرب است و به اصطلاح خودتان در اتاقهای فکر نشسته اید ! حنای شما رنگ باخته است ! شما فکر میکنید که اگر چند دلقک یا مفسد را بزک کنید و علم کنید ، توانسته اید تشیع را استحاله کنید ،کور خوانده اید .
علیرغم همه تحریمهایی که وضع کردید و به اصطلاح خودتان نظر داشتید که این ملت را به زانو در آورید ، اما امسال نیز با شکوهتر از همیشه مردم عزادار در هزاران تکیه و مسجد و حسینیه و ایستگاه صلواتی با بهترین غذاها و چای و شربت پذیرایی شدند ، این در حالی است که یک ریال از سوی دولتها در این راستا هزینه نمیشود .
معنای این رفتارها را آیا درک میکنید ؟ آیا میدانید که شیعه به جهان پیام میدهد که حاضر است در راه اسلام و شعائر دینی ، جان و مال و فرزندانش را فداکند تا اسلام زنده بماند ؟
شیعیان جهان در ایام سوگواری ، کسب و پیشه خود را تعطیل میکنند و خود را مقید به حضور در مراسم میدانند و معتقدند که برای یکسال بیمه دنیایی میشوند و در آخرت نیز شفاعت اهلبیت علیه السلام را خواهند داشت .
... و در نهایت اسلام زنده و پابرجاست ، تا شیعه زنده و پابرجاست و شیعه زنده است ، چون خون امام حسین ( ع ) همواره در رگهای شیعه میجوشد و پرچم سرخ کربلا را هم اینک جوانان شیعه بر دوش گرفته اند و در آینده تاریخ نیز چنین خواهد بود .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی