مروري مجدد بر يك پديده اقليم شناسي
رويش و باردهي نخل خرما در گناباد/ پديده اي در خور تامل

در تيرماه 1395 ، سايت خبري صبح گناباد گزارشي از يك پديده نادر در اين شهرستان منتشركرد ؛ "رويش نخلهاي خرما در گناباد " اينك اما از زاويه اي ديگر به اين پديده نگاهي داريم

 khorma11

 

تيرماه 1395 گزارشي از رويش يك گياه گرمسييري در شهرستان گناباد تهيه كرديم ، نخلهايي كه در جاي جاي شهر ، توجه رهگذران را به خود جلب ميكند . در آن گزارش تاكيد كرديم كه افزايش دماي كره زمين و از جمله شهرستان گناباد ، باعث تغييرات اقليمي خواهد شد كه از هم اكنون بايد به فكر چاره انديشي بود .

 

مهمان ناخوانده كوير ! / خرماي گناباد چه طعمي خواهد داشت ؟

http://sobhegonabad.com/index.php/2014-02-15-16-19-41/1933-2016-07-14-17-51-05

 

 

khorma12 

همانگونه كه در آن گزارش قيد شده بود ، روند تدريجي افزايش درجه حرارت زمين ، تغييرات مختلف اقليم شناسي را در پي خواهد داشت كه از آن جمله از بين رفتن برخي از گونه هاي گياهي و رويش گياهان جديد در مناطق مختلف است ، البته به شرط آنكه آبي براي آبياري آنها موجود باشد !

 

شهرستان گناباد يك دوره 18 ساله خشكسالي را پشت سر گذاشته و معلوم نيست اين دوره كي به پايان خواهد رسيد . نتيجه اين دوره طولاني ، افت سطح آبهاي زير زميني و افزايش شديد سختي آب و همچنين خشك شدن بسياري از قناتهاي سطحي و كاهش شديد آبدهي درصد زيادي از قناتهاي باقيمانده بوده است .

 

اين روند باعث افزايش شديد روند مهاجرت جوانان از روستاهاي بالدست ( بخش كاخك ) شده و كشاورزي را در اين منطقه از حييز انتفاع ساقط كرده است . اين كاهش بارندگيها و افزايش ميانگين حرارت در ماههاي پاييز و زمستان باعث طغيان شديد آفات نباتي مثل كرمهاي سرشاخه خوار و كرمهاي خراط شده كه بيش از 90% درختان گردو ،بادام و غيره را نابود كرده اند .

 

اخباري از منطقه پسكلوت ( بخش مركزي گناباد ) نيز در دست است كه نشاندهنده هجوم آفات جديد و مقاومي به باغات پسته آن منطقه است . بنابراين تا دير نشده بايد چاره اي انديشيد .

 

 khorma13

 

يكي از راهكارهاي مقابله با اين پديده ، آمايش سرزمين توسط جهاد كشاورزي و معرفي گونه هاي جديد گياهان به عنوان كشت جايگزين براي بخشهاي مختلف گناباد است . در اين راستا ميتوان كشت گل محمدي را براي بخش كاخك كه عمدتا كوهستاني است والبته خرما را براي مناطق پسكلوت بخش مركزي گناباد پيشنهاد كرد .

 

kh3

 

گناباد- بولوار سلمان فارسي

 

 

kh4

 گناباد - ميدان پيام نور

رضا مقيمي كاخكي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی