جدیدترین یوزر پسورد NOD32

پسورد جدید آپدیت آنتی ویروس Nod32


لازم بذکر است که یوزر پسورد آنتی ویروس Nod32 هر هفته تغییر می کند که ازاین طریق می توانید هر

 هفته آخرین و جدیدترین پسوردهای آپدیت نود 32 را دریافت کنید . 


Username: TRIAL-0096609550
Password: b4th8983v5
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096609491
Password: 3rdpxjjcvb
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096609440
Password: cdkm3992df
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096608032
Password: xnbftvuxar
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096607970
Password: ejs8k8v4c7
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096607925
Password: hb82hp9fb6
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096607870
Password: x5dcntvuc7
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096607804
Password: am5mmbssh3
Exp : 01/02/2014

Username: TRIAL-0096607664
Password: brtrau3v5s
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096607651
Password: d438hh5vhc
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096607638
Password: u5pcf79nph
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096607624
Password: sbrmu9pnan
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096607595
Password: bffs86ec2k
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096607564
Password: c3f5juft99
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096606231
Password: bxjmjkp8aj
Exp : 11/03/2013

Username: TRIAL-0096606206
Password: rsmf732xj9
Exp : 11/03/2013

Trail 1 mnt :

Username:TRIAL-0096720405
Password:hkvxmeh4nj

Username:TRIAL-0096720402
Password:27buj5x43r

Username:TRIAL-0096720398
Password:tu33b23uct

Username:TRIAL-0096720510
Password:6bjrk46c77

Username:TRIAL-0096720506
Password:b9p4ev74tc

Username:TRIAL-0096720502

Password:htarpc7s57


در صورتی که هر کدام از یوزر پسوردها با سیستم شما سازگار نبود ، از یوزر پسورد دیگری استفاده کنید