مدرس از ديدگاه يك هنرمند گنابادي

پوريا پدرام ، عكاس و هنرمند گنابادي اخيرا فايلي حاوير تصاويري بسيار زيبا از آرامگاه شهيد مدرس ارسال كرده است كه به شرح زير تقديم ميگردد . براي اين هنرمند گرامي آرزوي موفقيت داريم

 

moarres1


تصوير شماره 1- پورياپدرام

 

 

modarres2

 

تصوير شماره 2- پوريا پدرام

 

modarres3

 

تصوير شماره 3- پوريا پدرام

 

modarres4

 

تصوير شماره 4- پوريا پدرام

 

modarres5

 

تصوير شماره 5- پوريا پدرام

 

modarres6

 

تصوير شماره 6- پوريا پدرام
اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی