درس هزار و يكم ..........
ايكاش هميشه رمضان بود (2)

ماه مبارك رمضان تمام شد ولي كاش ره توشه هاي اجتماعي اين ماه پرفيض همواره همراهمان باشد . ره توشه پر بركتي كه حداقل يكسال انسان را بيمه ميكند .

 

ramazan

 

 

درس اول :

در اين ماه بسياري از مردم دماي بالاي 40 و 50 درجه را تحمل كردند ولي روزه شان را افطار نكردند . حتي در خلوتگاههاييكه هيچ كس نبود ، نه چشمان مردم نظاره گر بود ، نه از گشت ارشاد خبري بود و نه از مامور و قانون و جريمه و زندان ، اما روزه را افطار نكرديم


درس دوم :

پزشكان به مادربزرگها و پدر بزرگها توصيه كرده بودند روزه نگيرند ولي آنان عليرغم اصرار نزديكان مخفيانه روزه گرفتند و هيچ عارضه اي هم نداشت !


درس سوم :

شنيده بوديم اراده انسان ميتواند قويترين سرطانها را مهار كند و تحقيقات علمي نيز اين را اثبات كرده است . من هم پذيرفتم چون پدر بزرگم با نارسايي حاد كليه روزه گرفت و نتايج آزمايش اخيرش موجب تعجب پزشكان شد !


درس چهارم :

در اين ماه كمتر دروغ گفتيم چون معتقد بوديم روزه مان باطل ميشود و به اين اعتقاد داشتيم


درس پنجم :

همه اعضاي بدنمان روزه بود ، چشمانمان را برنامحرم بستيم ، كمفروشي و گرانفروشي نكرديم


درس ششم :

جالب بود رقيق القلب و مهربانتر شده بوديم ، يكبار ديگر به ياد گرسنگان و مظلومين عالم افتاديم و چه راحت دست به جيب شديم و از پول گذشتيم ! و بعد هم خندان بوديم


درس هفتم :

نيروي انتظامي و نهادهاي ديگر مرتبط با امور اجتماعي از آثار شگفت انگيز ماه مبارك رمضان در كاهش جرم و جنايت در اين ماه ميگويند و اين به معناي آن است كه جانيان نيز در اين ماه از خدا شرم ميكنند و برمومنين و جامعه اسلامي ترحم ميكنند .


درس هشتم :

در اين ماه سفره هايي را تجربه كرديم كه در اين وانفساي مسابقه اقتصادي كمتر نصيبمان ميشد . بر سفره هاي افطاري نشستيم كه همه بودند ، از كوچولوي هفت ماه تا پدر و مادربزرگ هفتاد ساله و چه شيرين بود چاي نبات مادر بزرگ !


درس نهم :

رعايت نظم ، احترام به قانون را يكماه تمرين كرديم و آثارش را نيز ديديم


درس دهم :

قرآن كريم بار ديگر در جايگاه واقعي اش قرار گرفت و تلاوتهاي روحبخش اين ماه مرغ جانمان را سرشار از طراوت كرد و چه با صفابود خلوتگاه مناجات خاضعانه با خدايي كه رحيم است و كريم و قادر متعال .

......


و درس هزار و يكم :

ايكاش هميشه رمضان بود تا جامعه را از هر آلايشي بپيرايد و صفا و صميت و سادگي و يكرنگي برجامعه اسلامي حاكم شود


... و چه زيان بزرگي كردند آنها كه معناي رمضان را فقط نخوردن و نياشاميدن تصور ميكردند و اينهمه بركات را با نوشيدن جرعه اي آب و خوردن دزدانه لقمه اي نان فروختند !