ايرانيها حق دارند به آمريكا اعتماد نكنند

بررسي تاريخ صد ساله اخير ايران نشانگر مداخلات گسترده قدرتهاي خارجي از جمله انگلستان ، روسيه و آمريكاست . نقش آمريكا اما پس از روي كار آمدن محمدرضا پهلوي پررنگتر شد .

marg-bar-amrica

شايد بتوان از كودتاي آمريكايي زاهدي عليه دولت ملي دكتر محمد مصدق در 28 مرداد سال 32 بعنوان اولين مداخله آشكار دولت آمريكا در امور داخلي ايران اشاره كرد مسئله اي كه چند سال پيش دولتمردان آمريكا رسما به انجام آن اعتراف كردند .

 

اين مداخلات آشكار و پنهان همچنان ادامه داشت تا آنجا آمريكاييان براي جلوگيري از شورش مردمي عليه حكومت ديكتاتوري محمد رضا به او پيشنهاد يك رفورم سطحي اجتماعي دادند كه اين امر در قالب طرحي كه شاه آنرا انقلاب سفيد شاه و مردم نام نهاد در دهه اول سال 1340 با تلاشهاي اسدالله علم اجرايي شد .

 

حق مصونيت سياسي آمريكاييان در ايران يا همان كاپيتولاسيون معروف نيز از جمله مواردي بود كه اعتراض علما و دلسوزان ايران زمين از جمله امام راحل را براگيخت و نخستين جرقه هاي انقلاب اسلامي را سبب شد . شاه ايران عملا در اين دوران به يك دست نشانده تمام عيار آمريكايي تبديل شده بود كه هيچ اراده اي از خويش نداشت . ( رجوع كنيد به خاطرات ارتشبد فردوست )

 

دهه 40 اوج تركتازي آمريكا در ايران است . در اين دوران آمريكا بر دامنه مداخلاتش در همه امور ايران افزود كه از جمله آنها ميتوان به تجهيز نامحدود ارتش ايران به سلاحهاي آمريكا يي براي ايفاي نقش ژاندارمي منطقه خاور ميانه براي حفاظت از منافع آمريكا بود . در اين راستا ارتش ايران به دستور آمريكا عليه جبهه انقلابي ظفار در كشور عمان مداخله و رسما به آن كشور نيرو اعزام نمود . ايران همچنين در نبردهاي شاخ آفريقا بين دوكشور اتيوپي و سومالي نيز مداخله نظامي نمود .البته هدف اصلي همه اين اقدامات در دوران جنگ سرد مقابله با شوروي بود .

 

در دوران جنگهاي اعراب و اسراييل نيز هنگامي كه جهان غرب توسط اعراب تحريم نفتي شده بود ، تنها كشوري كه به دستور آمريكا نفت صادر كرد و همچنين سوخت ماشين جنگي اسراييل را تامين كرد ايران بود .

 

در جريان انقلاب اسلامي نيز آمريكا تا جايي كه ممكن بود از نظام شاهنشاهي حمايت كرد و حتي پس از پيروزي انقلاب نيز در بهمن 57 تصميم به كودتا گرفت و بعد از آن نيز كودتاي نوژه را براي سرنگوني انقلاب ايران طراحي كرد . تحريم اقتصادي و بلوكه كردن داراييهاي ايران در آمريكا نيز از جمله اقدامات خصمانه آن كشور است كه اولين سالهاي پس از پيروزي انقلاب صورت گرفت .

 

پس از اقدام شجاعانه دانشجويان پيرو خط امام اما بسياري از اسناد مداخلات آمريكا در چندين جلد منتشر شد تا اينكه آمريكا به بهانه آزادي كارمندان سفارتش مستقيما دست به اقدام نظامي زد .

 

در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران نيز مداخلات مستقيم آمريكا با حمله به هواپيماي مسافري ايران به اوج خود رسيد وحتي فرمانده ناو جنگي وينسنس كه فرمان اين جنايت جنگي را صادر كرد نيز مدال شجاعت گرفت . استقرار هواپيماهاي جاسوسي آواكس در خاك عربستان براي رصد تحركات رزمندگان ايراتي و انتقال اطلاعات دريافتي به ارتش عراق ، حمله به پايانه ها و جزيره نفتي خارك و درگيري با ناوچه هاي جنگي ايران و انهدام يكي از آنها و ... نيز از ديگر اقدامات آمريكاييان است .

آمريكا همچنين به بسياري از تروريستهاي فراري از ايران پناهندگي داد و بصورت آشكار و پنهان از آنان حمايت مادي و معنوي كرد . ودهها و شايد هزاران مورد از اقدامات خصمانه اي كه از حوصله اين بحث خارج است .

 

اينك سئوال مهم اين اس كه كدام عقل سليم ميتواند بر اين پرونده سياه قطور چشم ببندد در حاليكه دولتمردان آمريكايي هرگز حاضر نشده اند به اشتباهات خود اعتراف كنند و از ملت مظلوم ايران عذر خواهيي كنند . اين اولين اقدامي است كه ملت ايذران از آمريكاييه انتظار دارند .

اگر واقعا صداقت داريد نخستين گامهاي اعتماد سازي را برداريد و تعهد كنيد در آينده نيز دست از اقذامات خصمانه عليه دولت و ملت ايران برخواهيد داشت . در اين صورت ملت متمدن و فرهنگ دوست ايران اسلامي نيز آماده همكاري است و قطعا گامهايي را براي اعتماد سازي متقابل برخواهد داشت .

 

اما آنچه تا امروز مشاهده شده است ، چيزي جز اين است . چگونه است كه يك مملكت اين حق را براي خود متصور است كه در اقصي نقاط دنيا منافع دارد ولي كشورهاي مستقل حتي در درون خاك خويش حق ندارند بر اساس منافع و مصالح ملي خويش عمل كنند ؟ و صدها سئوال بي پاسخ ديگر

 

اين ملت خواستار تعامل سازنده با تمام جهان است البته با حفظ منافع ملي و شان ملت بزرگوار ايران . به اميد روزي كه همه ملتهاي دنيا بتوانند در سايه عدالت و صداقت در كنار يكديگر براي ايجاد جهاني آرام ، آزاد و سرشار از صلح وصفا وصميميت تلاش نمايند .

به اميد آنروز

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی