دورباطل/وقتیکه سلامتی را برای پول و پول را برای سلامتی هزینه میکنیم

یکی از رفتارهای جامعه ایرانی که باید توسط اندیشمندان مورد توجه و واکاوی قرار گیرد آن است که اکثریت جمعیت فعال ، بیش از توان جسمی و روانی خویش تلاش میکنند که این مهم ، آسیبهای جدی جسمی و روانی بدنبال دارد

dorbatel

 

در ابتدای بحث باید به نکته ای اشاره کنیم و آن اینکه تلاش برای دستیابی به رفاه بیشتر ، در همه فرهنگها امری پذیرفته شده است آنچه قابل واکاوی است ، باور غلطی است که عده ای از افراد جامعه با تصور اینکه پول رفاه می آورد ؛ سلامتی جسمی و روانی خویش را در این مسیر هزینه میکنند .

 

این گروه ، بیش از توان جسمی خویش تلاش میکنند تا به پول بیشتر دست یابند و گاهی عئوارض ناشی از این رفتار غلط باعث میشود تا آنچه را که با تلاش طاقت فرسا بدست آوزرده اند ، برای باز یافت توان جسمی و روحی خویش هزینه کنند .

 

از بزرگان دین نقل شده است که مومنین باید 8 ساعت کار کنند ، 8 ساعت را به عبادت ( تامین نیازهای روانی ) و 8 ساعت را نیز به استراحت بپردازند . این امر در سایر ممالک نیز پذیرفته شده است . حال آنکه هستند کسانیکه بیش از یک نوبت کاری در شبانه روز کار میکنند .

 

فردی را تصور کنید که 16 ساعت در طول شبانه روز کارمیکند ، یقینا محیط خانواده برای چنین فردی ، چیزی جز خوابگاه نیست ؛ محیطی خشک و فارغ از عواطف برای همه اعضای خانواده .

 

یقینا در چنین خانواده ای ، همسر و فرزندان برای تامین نیازهای اطفی خویش راههای دیگری را برمی گزینند که باعث آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی جدی خواهد شد ؛ اولین دورباطل همین جاست .

 

پیامدهای این امر ، شخص را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و دغدغه ناشی از کمبود عواطف در خانواده ، مشکلات روحی برای او در پی خواهد داشت .

 

جسم انسان ( شامل مغز و سایر دستگاهها ) برای فعالیت بهینه ، نیاز به انرژی دارد که بخشی از انرژی مورد نیاز توسط مواد غذایی سالم و بخشی از طریق استراحت تامین میشود و بخش مهمتر نیز آرامش روحی و روانی است که از طریق تفریحات سالم ، روابط خانوادگی و اجتماعی ، عبادت ، ورزش ، مطالعه و ... تامین میشود.

 

متاسفانه بسیاری از جمعیت فعال ایران ، آرامش روانی را جدی نگرفته اند و حاضر نیستند برای دستیابی به آن ، وقت و هزینه لازم را پیش بینی کنند ، این در حالیست که بر اساس تحقیقات معتبر ، بسیاری از بیماریهای جسمی ، منشاء روانی دارد . بنابراین لازم است برای جلوگیری از آسیبهای جسمی و روانی جامعه چاره اندیشی شود .

 

البته اقدام عملی افراد جامعه برای تامین بهداشت روانی خویش بع عنوان یک اقدام پیشگیرانه ، هزینه چندانی ندارد و کافیست باور کنیم که پول به تنهایی تامین کننده رفاه کامل نیست .

 

رضا مقیمی کاخکی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی