صبح گناباد بررسي ميكند / استارت يك مطالبه مردمي
آبهاي موقوفه شرب مردم گناباد كجا ميرود ؟ (2)

در حاليكه ادامه گرم شدن زمين و افت سطح آبهاي زير زميني در اثر خشكساليهاي مكرر و برداشتهاي بي رويه ، موضوع تامين آب شرب مردم به دغدغه جدي سياستگزاران تبديل شده است ، آبهاي شرب موقوفه اما در مسيرهايي غير از نيت واقفان مصرف ميشود .

 abanbar

 

به گزارش صبح گناباد ، ايرانيان داراي فرهنگي غني و كهن هستند تا آنجا كه حتي در دوران قبل از اسلام نيز آثاري از نوع دوستي و احترام به " نان " و " آب " در بين نياكانمان ديده ميشود .

 

اين فرهنگ اما پس از ورود اسلام به ايران در اثر آموزه هاي غني اين آيين الهي تقويت شد . گذشتگانمان احداث راه ، استراحتگاه براي كاروانيان و تامين نان و آب مردم را در اولويت قرار داده بودند و فرهنگي بنام " خيرات " و " وقف "  در ميان مردم شكل گرفته و اجرايي شد .

 

واژگاني مثل " درخت خيرات " كه ميو ه اش را رهگذران استفاده ميكردند ، " آبهاي خيرات " كه وقف تامين آب شرب مردم بوده و در حوضها و آب انبارها ذخيره ميشد و " نانهاي خيرات " كه صرف اطعام مردم در مواقع خاص ميشد ، بتدريج در فرهنگ عامه رسوخ كرد . نياكانمان احترام ويژه اي براي وقف و واقفان قائل بودند ، تا آنجا كه معتقد بودند اگر شما از ملك موقوفه اي رد شديد ، كفشهايتان را بشوييد و يا آنها كه زمينهاي وقفي را شخم ميزدند ، گاو آهن و ادوات كشاورزي خويش را مي شتند تا خاك وقف ندانسته وارد ملكشان نشود !

 

در شهرستان گناباد كه به شهر قنات و قنوت نيز معروف است ، اين سنتهاي حسنه بسيار پر رنگ بوده است ، تا آنجا كه شما كمتر قنات يا چشمه اي را مي يابيد كه چند شبانه روز تا چند فنجان آب آن موقوفه نباشد . در اين ميان اما بسياري از آبهاي موقوفه ، وقف شرب عام بوده و در آب انبارها و حوضخانه ها دخيره و به مصرف عموم مردم مي رسيده است .

 

به تدريج با جايگزيني سيستمهاي نوين آبرساني ، آب انبارها نيز به تاريخ پيوست و مخروبه شد . آبهاي موقوفه نيز در اختيار متوليان ماند و بسوي آبياري باغات و مزارع هدايت شد . تعدادي از متوليان بصورت خود اظهاري مراتب را به ادات اوقاف اعلام و ساليانه مبالغي را بعنوان حق الجاره مي پردازند ، اما در اين ميان ، گزارشهاي تاييد نشده اي وجود دارد كه برخي از متوليان تحت تاثير هواهاي نفساني هنوز آبهاي موقوفه را در اختياردارند و متاسفانه در مواردي نيز اينگونه موقوفات به فروش نيز رسيده است .

 

جان كلام اينكه اينك زمان آن فرا رسيده است تا با عزمي عمومي تلاش كنيم تا اينگونه موقوفات به مسير اصلي خويش برگردد . از آنجا كه رييس اداره آبفاي گناباد نيز اخيرا در مصاحبه با " صبح گناباد " براي اجاره و هدايت اينگونه آبها به سيستم آب شرب مردم اعلام آمادگي نموده است ، همكاري مردم و اداره اوقاف ميتواند گام مهمي در جهت تامين آب شرب مردم باشد تا هم نيت واقفان اجرايي شود و هم هزينه هاي هنگفتي كه براي تامين آب از بيت المال مسلمين صرف ميشود ، كاهش يابد .

 

در اين راستا اما وظيفه مهمي بردوش عامه مردم و به ويژه معمرين ، معتمدين ، كهنسالان ، روحانيان و اصحاب رسانه و فرهنگ است تا آنچه در اين خصوص اطلاع دارند در اختيار مسئولان قرار داده و روحانيت محترم نيز كه همواره در اين زمينه پيشگام بوده اند ، مضرات عدم استفاده وقف در جهت نيت واقفان را تذكر دهند .

 

" پايگاه خبري صبح گناباد " نيز اعلام آمادگي ميكند تا نشانيهايي را كه شما مردم عزيز ميدهيد ، با همكاري مسئولان پيگيري كند . مطمئن باشيد مشخصات شما كاملا محرمانه مانده و پيامهاي شما نيز چنانچه مايل نباشيد ، منتشر نخواهد شد .

 

رضا مقيمي كاخكي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی