انتقاد به عملكرد سيستم اداري و بانكي كشور:
كت و شلوار شيك بپوشيد كارتان زودتر انجام مي شود

edaratاگر مربي خود را اصلاح كند ، شايد ديگر نيازي به تربيت مربي نباشد ، سيره عملي كافيست.

 

صبح گناباد: انشاءالله كه تابحال سروكارتان به هيچ اداره اي نيفتاده باشد. حتما كه افتاده. وقتي پيش بيني مي كنيد كه به اداره اي برويد ، كفش هاي آهنين ، مقداري توشه راه، كيفي بزرگ كه همه مدارك از شناسنامه تا شجره نامه درون آن جاي گيرد را همراه ببريد تا اگر احيانا به خاطر نداشتن يك كپي از فلان مدرك ، كارتان گير كرد همراه داشته باشيد ضمنا عينك دوربين و نزديك بين فراموش نشود تا اگر مجبور شديد 50 بار از پله ها بالا و پائين برويد پله اي جا نيندازيد.
قبل از حركت به سمت اداره منظور نظر خود فكر كنيد ببينيد پسرخاله ، پسردائي ، پسرعمو ، نوه دائي ، زن برادر، خاله شوهرخواهرتان و يا هر كسي كه به نحوي شما را مي شناسند در آن اداره مشغول به كار هست يا نه؟ اگر هست كه لازم نيست مدير آن اداره باشد ، مستخدم ، منشي و يا سرايدار آن هم كه با شيد مشكل حل مي شود.
خلاصه بعد از شناسائي فرد مورد نظر با او تماس حاصل كرده از احوالات كارمندان سوال كنيد. البته بستگي دارد روزي كه قرار است شما مراجعه كنيد كارمندان محترم مشاجره خانوادگي ، مسئله كاري و يا هر چيزي كه خاطرشان را آزرده مي كند را تجربه نكرده باشند و روز مراجعه ، اعصاب راحتي داشته باشند.
يكي ديگر از الزامات اينست كه حتما با فردي كه مي شناسيد هماهنگ كنيد سفارش كند شما در چه ساعتي و به اتاق كدام كارمند مي رويد. بلاخره بعد از طي هفت خان رستم با هماهنگي قبلي به سمت اداره حركت كنيد. راستي يادم رفت بگويم: كت و شلوار  شيك بپوشيد كارتان زودتر انجام مي شود و به شما بيشتر احترام مي گذارند. حالا خودتان بهتر مي دانيد!؟
وقتي هم كه به درب اداره رسيديد تماس بگيريد ببينيد هنوز اوضاع آرام است يا در مدتي كه در راه بوديد اتفاقي افتاده؟ اگر جو آرام بود به سمت اتاق مورد نظر رفته و با كمال ادب و احترام در بزنيد، با نهايت احترام و بي توجه به رفتار طرف مقابل (براي جلوگيري از سرخوردگي) با نهايت احترام احوالپرسي كنيد و بعد كارتان را مطرح كنيد. كارتان راه افتاد؟ اگر آري‌ ، واسط قوي داشتيد و اگر نه ، دوباره از اول شروع كنيد. بالاخره در يكي از مراحل كار ، بايد فيش بانكي تحويل دهيد كه خدا نكند به اين مرحله برسيد.
روانه بانك مي شويد اگر رابطه نشد از ضابطه وارد  عمل شويد. از دستگاه نوبت دهي نوبت برداريد و ساعتها به انتظار بنشينيد و هيچ اعتراض نكنيد. اگر كسي وارد بانك شد و به سمت تحويلدار رفت و كارش انجام شد و برگشت هيچ دم نزنيد. بنشينيد و خوب رفت و آمد آدم هاي بي نوبت را نگاه كنيد. بعد از اينكه كارتان در بانك تمام شد ، زمان اعتراض رسيده و در اين زمان هر چه توان داريد سر و صدا كنيد ...
اگر بخواهم اين متن را كامل كنم كلي زمان مي برد از گفتني هاي نگفته و نگفتني هائي كه نگفته گفته شده اند. مي گويند قوانين حاكم ، قوانين اسلامي است مبني بر دفع ضرر.چه كفش هاي نوئي كه در راهروي ادارات پلاسيده شده اند ، چه حق انسانهائي كه تضييع شد و چه زيانهائي كه مردم متحمل شدند و دم بر نياوردند.
اين درست است كه قوانين حاكم ، قوانين اسلامي است اما اجرا و نظارت بر اجرا با مشكل روبروست. در جامعه اسلامي يكي از معيارهائي كه براي دينداري مطرح شده روحيه تعهد و پذيرش مسئوليت و پايبندي به انجام وظيفه است. اما كدام نهاد حكومتي ، مسئوليت نظارت بر اين اوضاع را بر عهده دارد؟ ما به وفورشاهد رفتارهائي هستيم كه با قانوني كه پذيرفتيم هيچ سنخيتي ندارد. بي دليل نيست كه يكي از سياسيون مي گويد سهم عمده مشكلات موجود ، مربوط به مديريت و نظارت است. در جلسه اي ، شخصي مي گفت: ما سعي در تغيير رفتارها داريم نه تغيير اشخاص. به نظر شما فردي كه بي لياقتي خود را با يك خسارت جبران ناپذير در يك كرسي نشان مي دهد رفتارش قابل تغيير است؟ ضعف در مديريت و نظارت جامعه نيست. ضعف در مديريت و نظارت فرد است. جامعه متشكل است از من و تو. وقتي من و تو در راستاي حقيقت حركت كنيم جامعه به نادرستي مي رود؟ اين همه را گفتم تا اين را بگويم:
متربي ، متربي است. اگر مربي خود را اصلاح كند ، شايد ديگر نيازي به تربيت مربي نباشد ، سيره عملي كافيست.