وقتي كه حق با رفتگرهاست !

يكي از اقشاريكه واقعا گمنام مانده اند ، رفتگرها يا همان سپورهاي شهرداريند . تلاشگرانيكه شهري زيبا و عاري از هر گونه پيرايه را به ارمغان مي آورند اما با ورود شركتهاي نظافتي واسطه اي هم حق رفتگرها تضييع شده و هم در حق مردم ظلم ميشود .

roftgar

بطور مثال خيابان ناصر خسرو از جمله مكانهايي است كه هرروز صبح اگر توسط كسبه محل نظافت نشود ، تجمع زباله ها شهري قرون وسطايي را رقم خواهد زد .

در اين راستا بارها به مسئولين ذيربط در شهرداري تذكر داده شده است ولي حداكثر تاثير گزاري آن فقط يك روز بوده و مجددا همان قصه تكراري هميشه .

نكته ديگري كه قابل ذكراست ، آن است كه گناباد بدليل قرار گرفتن در حاشيه كوير ، هرروز با ژديده ريز گردها مواجه است ، موردي كه هم براي سلامتي شهروندان و هم براي سيتمهاي ديجيتال خطرناك و عوارض آفرين است .

سئوال مهم آن است كه هنوز وقت آن نرسيده است كه بجاي استفاده رفتگرها از جاروهاي علفي قرون وسطايي كه باعث هدايت گرد و خاك به ريه هاي مردم ميشود ، حداقل معابر اصلي را با جاروهاي ماشيني نظافت كنيم ؟